INFO JKKP KOLEJ MARA SEREMBAN

Ditubuhkan dalam rangka menyahut Dasar Keselamatan MARA dalam memastikan kselamatan dan kesihatan warga kerja juga pelanggan sentiasa berada di dalam keadaan yang terbaik termasuklah keselamatan tempat kerja, peralatan dan aset yang berkaitan.

SOP KOLEJ MARA SEREMBAN SEMASA PKPB
SOP Kehadiran Bertugas
SOP Pengendalian Mesyuarat
Persediaan di Semua Unit/Bahagian
SOP Makmal Sains
VISI DAN MISI

Menjadikan Kolej MARA Seremban sebuah premis yang memenuhi ciri-ciri keselamatan yang  menepati piawaian yang dikehendaki.

Meningkatkan serta menerapkan tahap kesedaran warga kerja mengenai pentingnya keselamatan di tempat kerja.

INFO RASMI